Generalforsamlinger

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes én gang

om året, inden udgangen af februar måned.

Indkaldelse til

Generalforsamlingen

2024


Referat af stiftende generalforsamling 2008

 

Referat af generalforsamling 2009 Se

 

Referat af generalforsamling 2010 Se

 

Referat af generalforsamling 2011

 

Referat af generalforsamling 2012 Se

 

Referat af generalforsamling 2013

 

Referat af generalforsamling 2014 Se

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2014 Se

 

Referat af generalforsamling 2015 Se

 

Referat af generalforsamling 2016 Se

 

Referat af generalforsamlingen 2017  Se

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2017 Se

 

Referat af generalforsamlingen 2018  Se   Beretning


Referat af generalforsamlingen 2019 Se

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2019 Se


Referat af generalforsamlingen 2020 Se


Generalforsamlingen 2021 blev aflyst pga Covid19 situationen

 

Referat af generalforsamlingen 2022  Se  Beretning


Referat af generalforsamlingen 2023   Se     Beretning


Referat af generalforsamlingen 2024    Se        Beretning